Những điều cần biết

Lựa chọn điểm đến du học

Chọn trường & ngành học

Chuẩn bị hồ sơ

Lên kế hoạch tài chính

Xin Visa du học

Lựa chọn chỗ ở 

Chuẩn bị lên đường

Đến chân trời mới

Ổn định cuộc sống

Những điều cần thiết nhất

letter of remmendation

Thư giới thiệu – Letter of Recommendation

Một lá thư giới thiệu tốt sẽ giúp bạn thành công khi nộp hồ sơ du học vào các trường Đại học tốt. Để có một lá thư giới thiệu tốt bạn cần lưu ý những điều sau đây

Xây dựng lộ trình du học