1.000 +

Học sinh du học cùng American Study

5.000.000 USD

Tổng giá trị học bổng học sinh đạt được

100 %

Học sinh trúng tuyển vào các trường mơ ước

30 +

CLB cho các hoạt động ngoại khóa

Đăng kí nhận tư vấn

International summer camp

Their hardware is named Harvard 2019

Trường nhận 43.330 đơn ứng tuyển từ sinh viên trên toàn thế giới nhưng chỉ 1.950 sinh viên được nhận vào trường. Theo đó, đây là năm thứ 5 liên tiếp tỷ lệ trúng tuyển vào Harvard giảm (năm ngoái là 4,59% với 1.962 sinh viên trúng tuyển).

Tìm hiểu thêm

Exam preparation courses

SSAT

Secondary School Admission Test, hay SSAT, là một kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ.

SAT

Teaching staff

Mr. Jonathan David Keselica

Đại Học Northwestern

Kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực luyện thi IELTS/ TOEFL/ SAT

Mr. Daniel Sternberg

Đại Học Southern California

Kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực luyện thi IELTS/ TOEFL/ SAT

Mr. Caleb Encarnacion Rivera

Đại Học Harvard

Kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực luyện thi IELTS/ TOEFL/ SAT

Ms. Jessica DeLauder

Đại Học Brown

Kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực luyện thi IELTS/ SAT/ TOEFL

Ms. Jacqueline Marie Gilbertson

Đại Học UPenn

Kinh nghiệm 25 năm trong lĩnh vực luyện thi IELTS/ SAT/ TOEFL

Typical students

Lê Trọng Nghĩa

SAT: 1530 | IELTS: 8.5
SAT 2 – Math 2: 800 Physics: 800

Miami University

Học bổng: 144.000

Trần Mỹ Linh

SAT : 1480/1600 | SAT II : Math 2 : 800
TOEFL : 102/120 | AP : Calculus AB : 5.0

Macalester College

Học bổng: 210.000 USD

Nguyễn Lương Nhật Minh

SAT : 1420/1600 | SAT II : 800 (Math)
TOEFL : 100/120

Miami University

Học bổng: 108.000 USD

Phan Thanh Thiên Phú

TOEFL IBT : 108/120 | SAT : 1500/1600

New York University

Học bổng: 85.000 USD

Ngô Thị Châu Giang

TOEFL IBT : 102/110 | SAT : 1490/1600

Case Western Reserve University

 Học bổng 176.000 USD

Nguyễn Thành Phát

SAT : 1440/1600 | SAT II : Math Level 2 : 800
Chemistry : 800 | TOEFL iBT : 103/120
AP : Chemistry : 4

Case Western Reserve  University

 Học bổng 120.000 USD

Nguyễn Minh Tiến

TOEFL : 84/120 | SAT : 1250/1600

Massachusetts College of

Pharmacy & Health Science

Học bổng 40.000 USD

Nguyễn Việt Anh

SAT : 1470/1600 | TOEFL : 101/120

Boston University

(Học bổng 120.000 USD)

Phạm Như Mạnh

SAT II MATH : 790 | SAT II PHYSICS: 800
TOEFL : 105/120

Học bổng: 160.000 USD

Worcester Polytechnic Institute

Lê Duy Thái

SAT : 1440/1600 | SAT II : 760 | SAT II PHYSICS : 800 | TOEFL : 103/120

University of Massachusets Amherst

Học bổng 140.000 USD

Dương Tuấn Minh

SAT : 1390/1600 | TOEFL : 99/120

Lehigh University

(Học Bổng 12.000 USD)

Trần Minh Khôi

SAT : 1510/1600 | SAT II : 800

Bucknell University

Học bổng 208.000 USD

Nguyễn Khánh Vy

IELTS : 8.0/9.0 | ACT : 31/36

Học bổng 195.000 USD

Dickinson College 

Phạm Gia Phúc

SAT : 1440/1600 | TOEFL : 107/120

Học bổng 200.000 USD

Oberlin College

 

Nguyễn Bắc Hải

SAT: 1530 | TOEFL: 118 | SAT 2 Math: 800

LeHigh University
Học bổng $148.000

Trương Trần Minh Trí

SAT : 1530 | TOEFL: 109

Duke University
(Top 10 NU)

Phạm Huy Nam

SAT: 1430 | TOEFL: 111 | SAT 2 Chemistry: 780

University of Richmond
Học bổng: $195.000

Customers say about us

Nguyen Van A

We feel very OK