fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

4 định dạng Tranh luận Nhanh cho Lớp học Trung học

4 định dạng Tranh luận Nhanh cho Lớp học Trung học

4 định dạng Tranh luận Nhanh cho Lớp học Trung học

Mặc dù tranh luận là một hoạt động đối kháng nhưng nó mang lại nhiều lợi ích tích cực cho học sinh. Tranh luận làm tăng cơ hội nói và nghe trong lớp học. Trong một cuộc tranh luận, học sinh sẽ lần lượt phát biểu để đáp lại những lập luận của đối phương. Đồng thời, các học sinh khác tham gia tranh luận, hoặc trong khán giả, phải lắng nghe cẩn thận các lập luận được đưa ra hoặc bằng chứng được sử dụng để hỗ trợ một vị trí.

Nền tảng của tranh luận trong lớp học là khả năng  trình bày quan điểm của mình và thuyết phục người khác. Các hình thức tranh luận cụ thể rất phù hợp với những người lần đầu tranh luận vì chúng tập trung ít hơn vào chất lượng của bài nói và nhiều hơn vào các bằng chứng được trình bày trong các cuộc tranh luận.

Các chủ đề tranh luận mà học sinh trung học quan tâm bao gồm từ nhân bản người và thử nghiệm động vật đến thay đổi độ tuổi bỏ phiếu hợp pháp. Đối với học sinh trung học cơ sở, các chủ đề tranh luận có thể bao gồm việc bãi bỏ kiểm tra trên toàn quốc hoặc liệu đồng phục học sinh có nên được yêu cầu hay không. Để chuẩn bị cho học sinh tham gia cuộc tranh luận đầu tiên, hãy xem lại các định dạng tranh luận, cho học sinh biết cách người tranh luận tổ chức các cuộc tranh luận của họ, xem video về các cuộc tranh luận thực tế và xem qua các tiêu chí chấm điểm cho từng dạng tranh luận.

Các hình thức tranh luận dưới đây có thể được điều chỉnh cho phù hợp với độ dài của một tiết học.

 

Tranh biện Lincoln-Douglas rút gọn

Tranh biện dạng Lincoln-Douglas dành riêng cho những câu hỏi có bản chất đạo đức hoặc triết học sâu sắc.

Hình thức tranh luận là một đối một. Trong khi một số học sinh có thể thích tranh luận 1-1, những học sinh khác có thể không muốn bị áp lực hoặc bị chú ý. Hình thức tranh luận này cho phép học sinh thắng hoặc thua chỉ dựa trên lập luận cá nhân hơn là dựa vào đối tác hoặc nhóm.

Phiên bản rút gọn của cuộc tranh luận Lincoln-Douglas kéo dài khoảng 15 phút, bao gồm thời gian chuyển tiếp và các tuyên bố sẽ được thực hiện trong mỗi giai đoạn:

 • Phe ủng hộ: 2 phút giới thiệu chủ đề
 • Phe phản đối: 2 phút phản lại quan điểm đối phương
 • Phe ủng hộ phản biện hai: 2 phút để phản đối
 • Phe phản đối đưa ra bằng chứng: 2 phút giải thích lý do phản đối (đưa ra bằng chứng)
 • Giải lao: 2 phút giải lao
 • Bên phải đối đưa ra kết luận: 2 phút tổng hợp thông tin để phản đối
 • Bên ủng hộ đưa ra kết luận: 2 phút tổng hợp thông tin ủng hộ

Phản biện dạng nhập vai

Trong hình thức tranh luận nhập vai, học sinh xem xét các quan điểm khác nhau liên quan đến một vấn đề bằng cách đóng vai. Một cuộc tranh luận về câu hỏi “Có nên bắt buộc phải học tiếng Anh trong bốn năm?” có thể mang lại nhiều ý kiến khác nhau.

Các quan điểm được thể hiện trong một cuộc tranh luận đóng vai có thể bao gồm các ý kiến sẽ được bày tỏ bởi một học sinh (hoặc hai học sinh) đại diện cho một mặt của một vấn đề. Loại tranh luận này có thể bao gồm các vai trò khác như phụ huynh, hiệu trưởng trường học, giáo sư đại học, giáo viên, đại diện bán sách giáo khoa hoặc tác giả.

Để nhập vai, yêu cầu học sinh giúp xác định tất cả các bên liên quan trong cuộc tranh luận. Tạo ba thẻ chỉ mục cho mỗi vai trò. Viết vai trò của một bên liên quan trên mỗi thẻ chỉ mục.

Học sinh chọn một thẻ chỉ mục một cách ngẫu nhiên, và những người nắm giữ thẻ bên liên quan phù hợp sẽ tập hợp lại với nhau. Mỗi nhóm hình thành các lập luận cho vai trò được chỉ định của mình.

Trong quá trình tranh luận, mỗi bên trình bày quan điểm của mình.

Cuối cùng, học sinh quyết định bên nào đưa ra lập luận mạnh mẽ nhất.

Phản biện dạng nhóm

Giáo viên đọc to vấn đề cần tranh luận và sau đó cho mỗi nhóm thảo luận theo nhóm. Một diễn giả của mỗi đội đứng phát biểu trong thời gian không quá một phút. Người nói đó phải chọn một thành viên khác trong nhóm để bắt đầu tranh luận vào cuối thời gian của anh ta hoặc trước khi hết phút của anh ta. Thành viên nào trong nhóm háo hức muốn phát biểu có thể giơ tay để được chọn.

Không thành viên nào của một nhóm có thể được chọn hai lần cho đến khi tất cả các thành viên đều có cơ hội phát biểu. Sau khi tất cả các đội đã trình bày, học sinh bình chọn đội nào lập luận tốt nhất.

 

Phản biện dạng trong-ngoài

Trong cuộc tranh luận vòng trong – vòng ngoài, giáo viên sắp xếp học sinh thành hai nhóm bằng nhau để chia 2 phe ủng hộ và đối lập. Mỗi nhóm có cơ hội lắng nghe nhóm khác thảo luận về một vấn đề và đưa ra kết luận, cũng như thảo luận và đưa ra kết luận của riêng mình.

Học sinh Nhóm 1 ngồi trên ghế vòng tròn quay mặt ra ngoài, xa tâm, trong khi học sinh Nhóm 2 ngồi trên ghế vòng tròn xung quanh Nhóm 1, quay mặt vào tâm vòng tròn cũng như học sinh Nhóm 1. Khi học sinh đã vào chỗ ngồi, giáo viên đọc to vấn đề sẽ thảo luận.

Các học sinh ở vòng trong có 10 đến 15 phút để thảo luận về chủ đề này. Trong thời gian đó, tất cả các học sinh khác đều tập trung sự chú ý vào các học sinh ở vòng trong. Không ai khác được phép phát biểu trong thời gian thảo luận của vòng trong.

Khi nhóm vòng ngoài quan sát nhóm trong và lắng nghe cuộc thảo luận, các thành viên của nhóm vòng ngoài tạo ra một danh sách các lập luận của mỗi thành viên của nhóm trong. Các học sinh vòng ngoài cũng chuẩn bị các ghi chú của riêng mình về các lập luận này.

Sau 10 đến 15 phút, các nhóm chuyển đổi vai trò và quá trình này được lặp lại. Sau vòng thứ hai, tất cả học sinh chia sẻ quan sát vòng ngoài của mình. Các ghi chú từ cả hai vòng có thể được sử dụng trong một cuộc thảo luận tiếp theo trong lớp học và / hoặc như một bài tập viết biên tập để sinh viên bày tỏ quan điểm của họ về vấn đề đang được bàn luận.

  Nhận tư vấn 1-1

  CÙNG CHUYÊN GIA