Các khóa luyện thi SSAT tại American Study

Secondary School Admission Test, hay SSAT, là một kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ.
Các khóa luyện thi SSAT tại American Study
Secondary School Admission Test, hay SSAT, là một kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ.
Bình luận và đặt câu hỏi của bạn để AS giải đáp nhé !
Call Now ButtonHotline tư vấn xin học bổng