fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Đại Học New York Miễn Học Phí Năm Đầu Cho Các Gia Đình Có Thu Nhập Dưới $100.000

Đại Học New York Miễn Học Phí Năm Đầu Cho Các Gia Đình Có Thu Nhập Dưới $100.000
Đại học New York

Theo thông báo mới nhất của The NYU Promise, bắt đầu từ năm học 2024 – 2025, Chủ tịch Lind G. Mills đã mở rộng cam kết của NYU về khả năng chi trả thông qua NYU Promise, đảm bảo rằng mọi sinh viên đại học tại Mỹ và quốc tế đều được nhận hỗ trợ miễn học phí cho năm đầu tiên khi gia đình có thu nhập dưới $100.000.

Ai đủ điều kiện được bảo hiểm học phí?

Những sinh viên được nhận là sinh viên đại học năm thứ nhất học tập tại cơ sở ở New York của chúng tôi, những người nộp đơn xin hỗ trợ tài chính trước thời hạn hỗ trợ tài chính và có thu nhập gia đình dưới 100.000 USD và có tài sản thông thường sẽ đủ điều kiện được bảo hiểm học phí.

Liệu sẽ có những điều chỉnh nào đối với các sinh viên hiện tại đủ điều kiện?

Chắc chắn. Bất kỳ sinh viên nào theo học tại NYU vào mùa thu năm 2024 (bao gồm sinh viên năm hai, sinh viên năm cuối và sinh viên năm cuối) đáp ứng các tiêu chí sẽ được điều chỉnh Học bổng NYU vào đầu học kỳ mùa thu năm 2024.

NYU định nghĩa “thu nhập” như thế nào?

NYU định nghĩa tổng thu nhập là tổng tiền lương của sinh viên và phụ huynh, thu nhập từ kinh doanh hoặc hoạt động tự doanh khác, thu nhập chịu thuế khác như trợ cấp thất nghiệp và tất cả thu nhập không bị đánh thuế.

NYU định nghĩa “typical assets” như thế nào?

NYU định nghĩa tài sản thông thường (typical assets) là tài sản tương xứng với mức thu nhập của gia đình. Tài sản của một gia đình có thể bao gồm tiền mặt và tiền tiết kiệm, các khoản đầu tư, vốn sở hữu nhà, giá trị ròng của doanh nghiệp, bất động sản khác và bất kỳ tài sản nào khác. Các gia đình có tài sản đáng kể trên mức thu nhập điển hình của họ có thể không đủ điều kiện nhận toàn bộ học phí nhưng vẫn đủ điều kiện để được đáp ứng 100% nhu cầu đã chứng minh của họ .

Nếu nhu cầu của tôi vượt quá học phí của NYU thì sao?

Ngoài việc đảm bảo sinh viên sẽ không phải trả học phí, NYU còn cam kết đáp ứng nhu cầu tài chính đã được chứng minh của tất cả sinh viên năm thứ nhất mới nộp đơn theo thời hạn của chúng tôi. Nếu nhu cầu được chứng minh của bạn lớn hơn chi phí học phí tại NYU, tổng học bổng NYU của bạn sẽ vượt quá học phí để đáp ứng nhu cầu được chứng minh của bạn .

Sinh viên quốc tế có đủ điều kiện để tham gia bảo hiểm học phí không?

Có. Học phí sẽ được chi trả cho mọi sinh viên, bất kể tình trạng công dân, miễn là đáp ứng tất cả các yêu cầu khác. Sinh viên quốc tế không điền FAFSA khi nộp đơn xin hỗ trợ tài chính.

Các câu hỏi thường gặp khác

Các yêu cầu để duy trì viện trợ tài trợ của tổ chức của tôi là gì?

Học bổng NYU của bạn sẽ được cấp trong suốt quá trình học của bạn, trong học kỳ mùa thu và mùa xuân, miễn là bạn đăng ký học toàn thời gian (tức là 12 tín chỉ trở lên). Không có yêu cầu về điểm trung bình, tuy nhiên cần có tiến độ học tập để đủ điều kiện nhận trợ cấp liên bang.

Tôi có thể xin học bổng bổ sung nếu hoàn cảnh tài chính của tôi có thay đổi không?

Đúng. Chúng tôi hiểu rằng hoàn cảnh của bạn có thể thay đổi kể từ lần đầu tiên bạn nộp đơn xin hỗ trợ tài chính. Bạn có thể tìm thấy thông tin về việc tìm kiếm hỗ trợ tài chính bổ sung trên trang web của chúng tôi.

Tôi đang nộp đơn xin chuyển sang NYU. Tôi có đủ điều kiện tham gia The NYU Promise không?

Học sinh chuyển trường không đủ điều kiện. Chỉ có một số rất ít chương trình chọn lọc dành cho sinh viên chuyển trường có xem xét học bổng, mặc dù vẫn có hỗ trợ tài chính liên bang dành cho sinh viên đủ điều kiện được nhận vào các chương trình chuyển tiếp khác. 

    Nhận tư vấn 1-1

    CÙNG CHUYÊN GIA