fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Những điều cần chú ý khi viết TOEFL

Những điều cần chú ý khi viết TOEFL

Đọc câu một cách cẩn thận.  

Đọc nội dung của các câu hỏi một cách kỹ lưỡng sẽ hữu ích cho bài viết TOEFL. Hãy tưởng tượng các bài viết tốt được kết hợp với cách sử dụng các cấu trúc câu và từ vựng nâng cao. Trong thời gian ngắn hai mươi hoặc ba mươi giây, hãy đọc kỹ các thông tin mà đề bài đưa ra như thời gian hoặc địa điểm ngụ ý trong tiêu đề. 

Điều này đòi hỏi bạn không được viết một cách “mù quáng”. Bạn nên đọc kỹ bài viết, ghi chú cho phù hợp và so sánh với nội dung nghe sau này, nếu không bạn sẽ không chú ý đến các điểm quan trọng và sẽ thấy khó hiểu khi nghe. 

Hình thành bài viết mẫu theo phong cách của riêng bạn. 

Mặc dù không nên sử dụng một mẫu mà người khác đã sử dụng, nhưng trong quá trình chuẩn bị cho bài kiểm tra, bạn phải hình thành phong cách viết của riêng mình. Bạn có thể tổ chức một số mẫu theo các chủ đề khác nhau. Ngay trước khi tham gia kỳ thi, bạn có thể làm tất cả những điều này một cách chủ động. 

Như các bạn đã biết,  cả bài viết “Task 1” và “Task 2” đều được viết theo cấu trúc bao gồm: Mở bài + Thân bài + Kết luận, nhưng có một chút khác biệt trong đoạn thân bài.

Trong phần thân bài của Task 1: Ba quan điểm tương ứng với ba điểm bác bỏ hoặc hỗ trợ.  Với Task 2: Có thể sử dụng hai hoặc ba đoạn và phạm vi của ý tưởng có thể được phát triển xung quanh PECTS (person/pressure/environment/economy/culture/communication/technology/time/study).  

Đồng thời, nếu bạn đặt những ý tưởng này vào một đoạn văn trong phần lý do, thì bạn có thể sử dụng ba phương pháp khai thác lý do: Phân tích 2 chiều, dẫn chứng thực thế và đưa ví dụ chi tiết. Đừng đi vào quá nhiều chi tiết ở đây.

Sắp xếp từ và câu

Ngôn ngữ linh hoạt sẽ làm cho bố cục của bạn phong phú, để lại ấn tượng sâu sắc với giám khảo. Ví dụ, sử dụng các mẫu câu nâng cao như đảo ngữ, nhấn mạnh, mệnh đề quan hệ, câu điều kiện. Nó sẽ cho điểm TOEFL viết của bạn thêm điểm. Tổ chức đoạn với một số mệnh đề mà bạn thành thục, bất kể đề bài đưa ra chủ đề nào đều có thể được sử dụng.. 

    Nhận tư vấn 1-1

    CÙNG CHUYÊN GIA