fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Mẹo IELTS Wrting – Các từ “chủ chốt” trong bài thi.

Mẹo IELTS Wrting – Các từ “chủ chốt” trong bài thi.

Trong bài viết này, American study mang tới cho các dạng cụm từ sẽ giúp các bạn “ăn điểm” tuyệt đối trong bài viết Part 1. Giám khảo của một kì thi IELTS có hàng nghìn bài thi phải giải quyết, chắc chắn rằng họ sẽ không có đủ thời gian và kiên nhẫn để đọc kĩ từng câu từ chữ nghĩa trong bài thi của các bạn, vậy nên, việc đúc kết được các từ ngữ đắt giá sẽ giúp bạn gây được cảm tình với người chấm thi.

1 according to the chart“`

2 the date leads us to the conclusion that“`

3 the date show“`

4 the tree diagram reveals how“`

5 the figures show“`

6 this is a cure graph which describes the trend of“`

7 the pie graph depicts“`

8 the graph provides some interesting disregarding“`

9 the table shows the changes in the number of “ `over the period

from “ `to` “

10 as is shown in the table “ `

    Nhận tư vấn 1-1

    CÙNG CHUYÊN GIA