Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Những trường đại học Mỹ chi phí thấp cho sinh viên quốc tế

Những trường đại học Mỹ chi phí thấp cho sinh viên quốc tế

Những trường đại học Mỹ chi phí thấp cho sinh viên quốc tế

Chi phí hàng năm cho sinh viên quốc tế tại các trường như ĐH bang Valley City, Đại học Rust… cao nhất là 10.296 USD và thấp nhất 5.790 USD.
Dưới đây là 15 trường tại Mỹ có tổng chi phí được báo cáo thấp nhất cho sinh viên quốc tế trong năm học 2019-2020, theo U.S News.

1. Đại học bang Valley City

Địa điểm: Thành phố Valley, Bắc Dakota
Xếp hạng theo U.S News: Top 43 trong số các trường đại học khu vực trung tây
Tổng chi phí năm học 2019 – 2020: 10.296 USD
Tổng số sinh viên đại học mùa thu 2018: 1.404
Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 23

2. Học Viện Công Nghệ bang Oklahoma ở Okmulgee

Địa điểm: Okmulgee, Oklahoma
Xếp hạng U.S News: Top 23 trong số các trường đại học khu vực miền tây
Tổng chi phí năm học 2019 – 2020: 9.960 USD
Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 2.403
Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 18

3. Đại học Rust

Địa điểm: Holly Springs, Mississippi
Xếp hạng U.S News: Top 164 – 215 trong số các trường đại học khai phóng của Mỹ
Tổng chi phí năm học 2019 – 2020: 9.900 USD
Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 846
Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 19

4. Đại học bang Dickinson

Địa điểm: Dickinson, Bắc Dakota
Xếp hạng U.S News: Top 48 trong số các trường đại học khu vực trung tây
Tổng chi phí năm học 2019 – 2020: 9.784 USD
Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 1.375
Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 51
Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: 55%

5. Đại học Broward

Địa điểm: Fort Lauderdale, Florida
Xếp hạng U.S News: Top 65-84 trong số các trường đại học miền nam nước Mỹ
Tổng chi phí năm học 2019 – 2020: 9.702 USD
Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 40.784
Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 1.644

6. Đại học bang Henderson

Địa điểm: Arkansas
Xếp hạng U.S News: Top 79 trong số các trường đại học khu vực miền nam nước Mỹ
Tổng chi phí năm học 2019 – 2020: 8.640 USD
Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 3.000
Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 40
Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: 29%

7. Đại học bang Bemidji

Địa điểm: Bemidji, Minnesota
Xếp hạng U.S News: Top 92 trong số các trường đại học khu vực trung tây nước Mỹ
Tổng chi phí năm học 2019 – 2020: 7.630 USD
Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 4,727
Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 103
Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: 45%

8. Đại học bang Delta

Địa điểm: Cleverland, Mississippi
Xếp hạng U.S News: Top 79 trong số các trường đại học khu vực miền nam nước Mỹ
Tổng chi phí năm học 2019 – 2020: 7.501 USD
Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 3.075
Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 126
Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: 50%

9. Đại học bang Southwest Minnesota

Địa điểm: Marshall, Minnesota
Xếp hạng U.S News: Top 114 trong số các trường đại học khu vực trung tây nước Mỹ.
Tổng chi phí năm học 2019 – 2020: 7.496 USD
Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 6.444
Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 120
Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: N/a

10. Đại học bang Minnesota ở Moorhead

Địa điểm: Moorhead, Minnesota
Xếp hạng U.S News: Top 92 trong số các trường đại học khu vực trung tây nước Mỹ.
Tổng chi phí năm học 2019 – 2020: 7.410 USD
Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 4.828
Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 268

11. Đại học bang Bridgewater

Địa điểm: Bridgwater, Massachusetts
Xếp hạng U.S News: Top 108 trong số các trường đại học khu vực miền bắc nước Mỹ
Tổng chi phí năm học 2019 – 2020: 7.050 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 9.504
Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 45
Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: N/a

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 45
Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: N/a

Đăng kí tham gia hội thảo Du học Mỹ:

    Nhận tư vấn 1-1

    CÙNG CHUYÊN GIA

    Call Now ButtonHotline tư vấn xin học bổng