fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Xây Dựng
Câu Chuyện Cá Nhân

hoc sinh

Vũ khí chiến lược SĂN HỌC BỔNG

từ kinh nghiệm của các học sinh Hà Nội Amsterdam, chuyên Ngoại Ngữ,… nhận học bổng cao tại các trường ĐH trên thế giới

“Sometimes, efforts and hard work could not change the outcomes. 

Maybe, 

Sometimes the magic of happiness lies in the way we spend our effort to manage expectations rather than blindly heading to achievement. 

We made every attempts to navigate life, only to evolve from an ordinary human into a hard-working ordinary human 

That’s all.”

Tạm Dịch:

“Có một số việc, không phải chúng ta cố gắng thay đổi thì nó sẽ đổi. 

Có lẽ … 

Chúng ta cố gắng hết sức để sống, lại chỉ có thể từ một người bình thường, trở thành một người bình thường biết cố gắng. 

Vậy thôi.”

Tran Anh Quan – Case Western Reserve University (#42 NU)

Đăng Ký Để Nhận Những Bài Luận Xuất Sắc Nhất 2022

Từ bài luận cá nhận tới hồ sơ HĐNK, bạn phải kể một câu chuyện xuyên suốt hồ sơ để chứng tỏ với ban tuyển sinh bạn có những giá trị cốt lõi và năng lực nền tảng mà đại học tinh hoa tìm kiếm

Minh Ngọc

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

80% – 100% Scholarship at VinUniversity, University of Toroto (#1 Canada)

Thục Uyên

THPT Chuyên Sư Phạm

Full Tution Scholarship at VinUniversity, British University Vietnam

Đàm Duyên

THPT Chuyên HN Amsterdam

100% Scholarship at NTU (#1 Singapore), Tufts University (#28 NU)

Nguyệt Minh

THPT Chuyên Sư Phạm

Fullride Asian Scholarship at at SMU Singapore)