Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Phần thi Reading SAT

Phần thi Reading SAT

Bài kiểm tra đọc SAT nhằm hỗ trợ các trường đại học đánh giá khả năng hiểu biết từ văn bản của các ứng viên, đây rõ ràng là một kỹ năng cần thiết cho việc học tập sau trung học trong tất cả các môn học. Những người làm bài kiểm tra được giới thiệu các đoạn văn bao gồm các lĩnh vực chủ đề của văn học Hoa Kỳ và thế giới, lịch sử và nghiên cứu xã hội và khoa học. Những đoạn này cũng khác nhau theo từng loại, kỹ thuật văn học và độ khó. Học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về ý nghĩa của đoạn văn (cả trực tiếp và ngụ ý), chất lượng của văn bản, hiệu ứng tu từ và dữ liệu hỗ trợ.

Các đặc điểm của phần thi Reading SAT

College Board liệt kê “các đặc điểm chính” của bài kiểm tra đọc SAT từ năm 2016 là thể loại, mục đích, chủ đề và độ phức tạp, với hai tính năng “quan trọng” khác: đoạn văn kép và biểu đồ thông tin. Thuật ngữ “thể loại” dùng để chỉ các văn bản cả về văn học và thông tin, trong khi “mục đích” có thể là tường thuật hoặc lập luận. Ví dụ về các chủ đề cụ thể được rút ra từ ba lĩnh vực “chủ đề” được ghi chú ở trên bao gồm tiểu thuyết cổ điển và gần đây, kinh tế và khoa học chính trị, hóa học và vật lý. “Sự phức tạp” của các đoạn văn được xác định bởi các yếu tố như lượng thông tin, sự rõ ràng của mục đích, sử dụng phép ẩn dụ và cấu trúc câu. “Đoạn văn kép” yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi dựa trên hai nguồn khác nhau và “biểu đồ thông tin” được sử dụng để kiểm tra khả năng của học sinh trong việc rút ra thông tin từ biểu đồ và bảng biểu.

Cấu trúc của phần Reading SAT

Bài kiểm tra đọc SAT có tổng cộng 52 câu hỏi, trong đó học sinh được cho 65 phút. 52 câu hỏi được lấy từ bốn đoạn đọc riêng lẻ và một cặp đoạn, mỗi đoạn có từ 500 đến 750 từ và có thể xếp từ lớp 9 đến đại học cơ bản về mức độ khó. Mỗi một phần như Lịch sử / nghiên cứu xã hội và khoa học là chủ đề của hai đoạn văn, trong khi văn học là một đoạn, với 10-11 câu hỏi cho mỗi đoạn. Bài kiểm tra đọc là một trong hai thành phần chính của phần Đọc và Viết Dựa Trên Bằng Chứng (Evidence-Based Reading and Writing). Một số câu hỏi trong bài  kiểm tra đọc cũng có yếu tố thuộc hai trong số bảy phân nhóm SAT (Sự Thông Thạo Chứng cứ và Từ ngữ trong Ngữ cảnh/ Command of Evidence and Words in Context) ) và một trong hai cột điểm kiểm tra chéo (Phân tích Lịch sử / Nghiên cứu Xã hội và Phân tích trong Khoa học). Không phải tất cả các câu hỏi kiểm tra đọc đều được tính vào các điểm thành phần (subscore), nhưng nhiều câu hỏi trong số đó là một yếu tố của một hoặc thậm chí hai điểm thành phần, nằm trong khoảng từ 1-15 ở mỗi khu vực. 42 trong số 52 câu hỏi trong bài kiểm tra đọc được tính vào tổng điểm kiểm tra chéo từ 10 đến 40 (21 câu hỏi cho mỗi phần).

Các văn bản phần Reading SAT

Các văn bản đọc SAT 2016 được lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Học sinh có thể mong đợi sự đa dạng của các đoạn trích văn bản về khoảng thời gian, chủ đề, ý định tác giả, phong cách văn học và hình thức văn học. Một số nguồn là lịch sử (chẳng hạn như một đoạn trích từ bài phát biểu của Elizabeth Cady Stanton cho Công ước Phụ nữ 1869), trong khi những nguồn khác là đương đại (chẳng hạn như một bài viết năm 2013 về đạo đức trong kinh tế). Các đoạn trong các ngành khoa học xã hội (ví dụ: The Great Inversion and the Future of the American City) của nhà đô thi học Alan Ehrenhalt có thể được tìm thấy bên cạnh các đoạn trong các ngành khoa học tự nhiên (như bài viết đầu tiên của J.D Watson và F.H.C. Crick về DNA). Những người làm bài kiểm tra chuẩn bị để xử lý các trích đoạn từ tiểu thuyết cổ điển (bao gồm cả tác phẩm The Professor của Charlotte Brontë) cũng như các bài viết chủ yếu tranh luận về quan điểm cụ thể (ví dụ, Báo cáo về Chỉ Thị Công Khai của Talleyrand).

Các dạng câu hỏi trong phần Reading SAT

Các câu hỏi trong bài kiểm tra đọc SAT dựa trên đa dạng các kỹ năng đọc hiểu. Nhiều câu hỏi kiểm tra hỏi về ý nghĩa của các từ cụ thể trong ngữ cảnh của đoạn văn. Những câu hỏi này thường được đặt ra như sau: “Trong dòng x, từ y gần như có nghĩa là …” Người làm bài kiểm tra phải lựa chọn từ đồng nghĩa chính xác nhất từ ​​danh sách bốn tùy chọn.

Một số câu hỏi yêu cầu học sinh  tìm bằng chứng tốt nhất cho một đề xuất nhất định từ danh sách các trích đoạn, hoặc để xác định lý do của tác giả về việc cung cấp một số loại bằng chứng nhất định (ví dụ: “Các tác giả đề cập đến công việc của những người khác ở dòng 23 để. .. “hoặc” Các tác giả rất có thể sử dụng các ví dụ trong các dòng 6-12 của đoạn văn để làm nổi bật … “).

Trong một số trường hợp, sinh viên phải tìm thấy bằng chứng mâu thuẫn cho các yêu cầu được đưa ra trong các đoạn đọc. Một số câu hỏi làm tham chiếu đến biểu đồ hoặc bảng và sinh viên phải đánh giá thông tin được cung cấp trong các biểu đồ này trong bối cảnh một cách chính xác và mục đích của các xác nhận của tác giả. Các câu hỏi tổng quát về mục đích chung của một đoạn đọc cũng được bao gồm, chẳng hạn như “Yêu cầu chính của đoạn văn là …” hoặc “Mục đích chính của đoạn văn là …” Các câu hỏi về đoạn văn kép thường hỏi về mối quan hệ giữa các đoạn trích. Ví dụ, đoạn 2 có thể bác bỏ bằng chứng được cung cấp trong đoạn 1, các đoạn có thể củng cố lẫn nhau bằng các kỹ thuật tu từ khác nhau, hoặc các tác giả có thể đồng ý về một số điểm nhưng lại bất đồng ở những điểm khác.

    Nhận tư vấn 1-1

    CÙNG CHUYÊN GIA

    Call Now ButtonHotline tư vấn xin học bổng