fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

SAT Reading Test- Các loại câu hỏi

SAT Reading Test- Các loại câu hỏi

Bài kiểm tra đọc SAT 2016, là một phần của phần “Evidence-Based Reading and Writing” của bài kiểm tra, bao gồm toàn bộ các câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu học sinh thể hiện sự hiểu bài của từng đoạn đọc và các đoạn văn được ghép nối. College Board đã chia các kỹ năng cần thiết thành các loại được liệt kê dưới đây.

Command of Evidence

Tất cả các đánh giá về khả năng nói của SAT năm 2016 bao gồm các câu hỏi dựa trên khái niệm Command of Evidence, bao gồm Bài kiểm tra Đọc, Kiểm tra Viết và Ngôn ngữ và Bài tiểu luận. Command of Evidence cũng là một trong những điểm con của SAT, và tổng cộng mười câu hỏi về Bài kiểm tra Đọc được tính vào tiểu mục này (hai câu hỏi cho mỗi trong số năm đoạn đọc của bài kiểm tra). Các câu hỏi của Command of Evidence trong SAT Reading Test đánh giá các kỹ năng sau: xác định bằng chứng tốt nhất, diễn giải dữ liệu được trình bày trong đồ họa, vẽ kết nối giữa văn bản và đồ họa và hiểu cách sử dụng bằng chứng của tác giả. Người làm bài kiểm tra phải có khả năng tìm ra bằng chứng tốt nhất trong đoạn đọc để trả lời câu hỏi, suy ra câu trả lời từ đồ họa thông tin, kết nối văn bản với thông tin được trình bày bằng đồ họa và đánh giá việc sử dụng bằng chứng hỗ trợ (hoặc thiếu) của tác giả lập luận nâng cao trong việc đọc đoạn văn.

Từ trong ngữ cảnh

Các từ trong ngữ cảnh là một trong những lĩnh vực cải thiện quan trọng nhất cho SAT 2016. Thay vì các từ vựng tối nghĩa, SAT mới tập trung vào cái mà College Board gọi là “high-utility academic words and phrases”, xuất hiện trong các bài đọc cấp đại học trong một loạt các ngành học. Quan trọng hơn, các đoạn đọc nhiều đoạn cho phép học sinh suy ra nghĩa của từ từ ngữ cảnh thay vì chỉ đơn giản là lấy lại các định nghĩa từ điển. Suy luận theo ngữ cảnh là một kỹ năng học tập hữu ích hơn nhiều so với ghi nhớ từ vựng. Cũng như Command of Evidence, Words in Context là một khu vực được đánh giá trên tất cả các phần bằng lời của SAT mới và có 10 câu hỏi trong ngữ cảnh trong Bài kiểm tra đọc (hai phần cho mỗi lần đọc) đại diện cho một phần của các từ trong ngữ cảnh phụ . Các từ trong câu hỏi ngữ cảnh trong bài kiểm tra đọc có hai loại: diễn giải các từ trong ngữ cảnh và phân tích lựa chọn từ theo cách hùng biện. Cái trước yêu cầu học sinh đánh giá nghĩa của một từ trong các manh mối khác nhau trong một văn bản nhiều đoạn, trong khi cái sau yêu cầu người kiểm tra xác định cách lựa chọn từ ảnh hưởng đến ý nghĩa, phong cách hoặc giọng điệu của tác giả.

Thông tin và ý tưởng

Thể loại này và hai mục dưới đây dành riêng cho Bài kiểm tra Đọc SAT 2016. Các câu hỏi về Thông tin và Ý tưởng được College Board mô tả là rơi vào sáu “loại”: đọc kỹ, trích dẫn bằng chứng văn bản, xác định ý tưởng và chủ đề trung tâm, tóm tắt, hiểu mối quan hệ và diễn giải các từ và cụm từ trong ngữ cảnh. Các kỹ năng được đánh giá bao gồm tìm thông tin được nêu trực tiếp hoặc ngụ ý, chọn đoạn văn hỗ trợ tốt nhất cho kết luận, hiểu chủ đề chính, công nhận tóm tắt, xác định mối quan hệ giữa các ý tưởng và nhận thức ý nghĩa của các từ cụ thể trong ngữ cảnh của đoạn văn đọc.

Hùng biện

Thể loại câu hỏi này tập trung vào phân tích các đoạn đọc liên quan đến lựa chọn từ, cấu trúc văn bản, quan điểm, mục đích và lập luận. Thuật ngữ “hùng biện” có thể được định nghĩa là nghệ thuật thuyết phục trong việc sử dụng ngôn ngữ và bài kiểm tra đọc SAT đòi hỏi học sinh phải hiểu các kỹ thuật khác nhau. Các câu hỏi lựa chọn từ liên quan chủ yếu đến hiệu quả thay vì định nghĩa và các câu hỏi về cấu trúc văn bản đòi hỏi sự hiểu biết về các chiến lược tổ chức như giải pháp vấn đề hoặc nguyên nhân và kết quả. Các câu hỏi về quan điểm hỏi về quan điểm của tác giả, trong khi các câu hỏi mục đích đòi hỏi phải suy luận về chương trình nghị sự của tác giả. Để trả lời thành công các câu hỏi về lập luận của tác giả, sinh viên phải có khả năng hiểu các xác nhận của tác giả và xếp hạng chúng theo mức độ quan trọng.

Tổng hợp

Các câu hỏi trong thể loại này được định hướng xung quanh việc phân tích nhiều văn bản và thông tin định lượng. Do đó, danh mục “synthesis” của Kiểm tra đọc chỉ liên quan đến các đoạn đọc được ghép và các đoạn đọc với đồ họa thông tin. Các đoạn được ghép thường bao gồm hai văn bản về một chủ đề tương tự trong lịch sử / nghiên cứu xã hội hoặc khoa học. Người làm bài kiểm tra trả lời các câu hỏi về tính nhất quán hoặc sự khác biệt giữa các đoạn văn. Các đoạn văn có đồ họa thông tin yêu cầu học sinh tìm thông tin, rút ​​ra kết luận từ các biểu đồ và bảng và hiểu cách đồ họa hỗ trợ các xác nhận văn bản.

Các câu hỏi SAT Reading Test không được dán nhãn theo thể loại, nhưng thường là một vấn đề đơn giản để nhận ra kỹ năng nào đang được kiểm tra bằng cách lưu ý từ ngữ cụ thể của các câu hỏi. Ví dụ, sinh viên nên tìm kiếm các từ khóa và cụm từ như “main focus”, “stance” hoặc “asserts”, tất cả đều đề xuất phân tích lập luận. Ngoài Lệnh về Bằng chứng và Từ ngữ trong các phân nhóm Ngữ cảnh, một số câu hỏi Kiểm tra Đọc cũng là thành phần của Phân tích trong Lịch sử / Nghiên cứu Xã hội và Phân tích trong các điểm kiểm tra chéo của Khoa học. Chúng thường được xác định bởi bản chất của các câu hỏi và chủ đề của các đoạn văn.
Bài viết được dịch bởi American Study, nguồn : Manhattan Review

    Nhận tư vấn 1-1

    CÙNG CHUYÊN GIA