fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

TOEFL 2019 đã thay đổi phần Reading như thế nào?

TOEFL 2019 đã thay đổi phần Reading như thế nào?

Từ năm 2019, TOEFL mới đã có nhiều thay đổi. Phần đọc đã được điều chỉnh như sau:

Trước tháng 8 năm 2019Sau tháng 8 năm 2019
◆ 3-4 bài đọc, 12-14 câu hỏi mỗi bài◆ Thời gian: 50-80 phút◆ 3-4 bài đọc, mỗi bài 10 câu◆ Thời gian: 54-72 phút
Thời gian đọc cho mỗi bài đọc đã thay đổi từ 20 phút thành 18 phút, nhưng do số lượng câu hỏi giảm, thời gian trung bình cho mỗi câu hỏi tăng từ 1,42 phút lên 1,8 phút

Gần đây, ETS đã phát hành phiên bản mới giới thiệu TOEFL vào tháng Tám. Vậy, những câu hỏi nào đã bị xóa trong phần đọc của TOEFL mới? American Study sẽ cho bạn biết những câu hỏi nào đã bị xóa khỏi các câu hỏi mẫu TPO mới:

TOEFL mới đã bỏ những câu hỏi gì?
Loại câu hỏiSố câu
Câu hỏi từ vựng7
Thông tin thực tế3
Câu hỏi tu từ1
Câu hỏi tóm tắt1

Trên thực tế, nhiều giáo viên đã dự đoán những thay đổi này trong quá trình cải cách TOEFL. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn biết loại câu nào bị giảm, bạn sẽ vẫn phải ôn thi tất cả các dạng như cũ vì tất cả các dạng này sẽ vẫn xuất hiện trong bài thi.

Vậy cụ thế TOEFL mới có gì khác biệt? Mọi người sẽ có trải nghiệm riêng. Số câu hỏi giam đi cũng không ảnh hưởng gì đến việc ôn thi của bạn. Quan trọng là bạn vẫn cần ôn tập các dạng bài trong  TPO cẩn thận và chuẩn bị tâm lý tốt nhất trước kỳ thi.

    Nhận tư vấn 1-1

    CÙNG CHUYÊN GIA