Chơi Video
  • Quý khách vui lòng tải ứng dụng Zoom trước khi tham gia hội thảo
  • Khi hết thời gian đếm ngược quý khách vui lòng nhấn vào phần “ Vào hội thảo ngay! “
  • Quý khách vào phòng chờ muộn vui lòng nhấn vào phần” Vào hội thảo ngay!

Liên hệ với American Study để nhận được hướng dẫn chi tiết cách thức nhận quà.

Call Now ButtonHotline tư vấn xin học bổng