fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Giải mã bảng điểm SAT

Giải mã bảng điểm SAT

Bài thi SAT kể từ năm 2016 bao gồm cả hệ thống tính điểm thì phức tạp hơn rất nhiều so với phiên bản gần đây đã ngưng, trong đó điểm từng phần dao động từ 200 đến 800 và điểm tổng hợp là từ 600 đến 2400. Đặc điểm của SAT mới có total score (điểm tổng), section scores (điểm của hai phần chính), test scores (điểm thành phần), subscores (điểm cho thấy điểm mạnh trên các phần của môn học), và cross-test scores (điểm về phân tích văn bản và giải quyết vấn đề liên quan đến khoa học, lịch sử và nghiên cứu xã hội) cùng với một hệ thống tính điểm riêng biệt cho phần bài luận tự chọn.

>> Tham khảo: Luyện thi SAT tại Hà Nội, TP,HCM, Đà Nẵng ở đâu?

Total Score (Điểm tổng)

Điểm tổng của SAT 2016 trong khoảng từ 400 đến 1600 và cũng là tổng điểm của các phần thi gồm Evidence-Based Reading và Writing và Math, mỗi phần được tính điểm bằng nhau để quy về điểm tổng. Tổng số điểm, đôi khi cũng được gọi là “điểm số tổng hợp,” được biết đến nhiều nhất qua báo cáo về kết quả SAT của College Board, và là điểm số thường xuyên nhất được đề cập đến trong phân tích thống kê, bảng xếp hạng kết quả học tập của học sinh, và những cuộc thảo luận hàng ngày của SAT.

Section Scores (Điểm từng phần chính) 


Học sinh nhận điểm từ 200 đến 800 cho mỗi phần Evidence-Based Reading và Writing và Math. Phần trước bao gồm hai bài kiểm tra, trong khi phần sau chỉ có một, tuy nhiên những phần này đều tương đương nhau về yếu tố trong tổng số (composite) điểm. Ban đầu, điểm số được tính từ phần trăm các câu trả lời đúng trên các bài kiểm tra của mỗi phần, mà College Board gọi là “điểm thô”. “Những điểm thô này sau đó được chuyển đổi thành điểm số phân đoạn 200-800 thông qua một quá trình mà College Board gọi là “equating, ” đó là có nghĩa là để cung cấp tính nhất quán của các điểm trên tất cả sự quản lý  của SAT bằng cách giải thích về sự biến đổi trong các phiên bản khác nhau của bài kiểm tra.

Test Scores (Điểm từng thành phần)

Phần thi Evidence-Based Reading và Writing gồm có bài kiểm tra đọc hiểu và viết và bài kiểm tra về ngôn ngữ, học sinh sẽ nhận được điểm mỗi phần là từ 10 đến 40. Phần thi Toán chỉ bao gồm bài kiểm tra về Toán, cũng từ 10 đến 40 điểm. Điểm từng thành phần là một tính năng mới của bài thi SAT, và hệ thống tăng điểm này cho phép College Board cung cấp cả về đánh giá tổng thể của phần kĩ năng ngôn ngữ và những đánh giá mục tiêu hơn về khả năng đọc và viết.

Subscores (Điểm chi tiết của từng phần)

College Board còn báo cáo có 7 điểm subscores cho SAT 2016, mỗi điểm subscores có thang điểm từ 1 đến 15. Tất cả những điểm subscores này kết hợp với một hoặc nhiều bài kiểm tra. Phần Words in Context và Command of Evidence được rút ra từ câu hỏi trên cả phần Đọc Viết và Ngôn Ngữ. Phần Expression of Ideas và Standard English Conventions là điểm subscores cụ thể cho bài thi Viết của SAT và bài thi Ngôn Ngữ, trong khi đó bài thi Toán bao gồm ba điểm subscores: Heart of Algebra, Problem Solving và Data Analysis, và Passport to Advanced Math. Subscores, là một hạng mục đánh giá mới năm 2016 SAT, cung cấp cho cán bộ tuyển sinh đại học thông tin hữu ích cho quá trình xét duyệt hồ sơ tổng quát, và họ cũng hỗ trợ các bộ phận học thuật cá nhân trong việc đánh giá kĩ năng của các ứng viên trong các lĩnh vực quan trọng nhất đối với một chủ đề học thuật nhất định.

Cross-Test Scores (Điểm đo khả năng về lịch sử, nghiên cứu xã hội và khoa học trên tất cả các phần của SAT trừ bài luận)

Các câu hỏi về cả ba phần kiểm tra SAT năm 2016 đều có hai điểm cross  thành hai điểm cross-test cho phần phân tích về lịch sử/nghiên cứu xã hội và phân tích trong khoa học. Điểm cross-test, được đưa ra trên thang điểm từ 10 đến 40, cũng là một loại điểm mới và một thành phần trong nguyên tắc tăng điểm.

Essay Scores (Điểm bài luận)


Điểm luận SAT nằm trong khoảng từ 2 đến 8 trong mỗi ba phần: Reading, Analysis và Writing. Điểm bài luận dựa trên sự kết hợp của hai người chấm điểm độc lập, và điểm bài luận không ảnh hưởng đến bất kỳ điểm nào khác. Hệ thống này cho phép đánh giá riêng biệt các kỹ năng viết và chỉnh sửa, của bài luận-văn bản và kỹ năng chỉnh sửa, sau trong số đó là trọng tâm của bài thi Viết và Ngôn ngữ.

    Nhận tư vấn 1-1

    CÙNG CHUYÊN GIA