fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Các Khóa Học AP Phổ Biến Theo Cấp Lớp

Các Khóa Học AP Phổ Biến Theo Cấp Lớp
Các Khóa Học AP Phổ Biến Theo Cấp Lớp

Chọn một khóa học AP phù hợp với bạn

AP® không chỉ dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3. Trên thực tế, một số khóa học phổ biến nhất thường được học sinh lớp 9 và 10 tham gia. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy danh sách các khóa học phổ biến nhất cho từng cấp lớp.

Có nhiều yếu tố cần cân nhắc khi quyết định bạn nên tham gia khóa học AP nào. Các loại khóa học, thời điểm tham gia và số lượng bài tập ở cấp đại học mà sinh viên có thể sẵn sàng tham gia sẽ khác nhau.

Mặc dù Chương trình AP không yêu cầu học sinh trung học phải ở một cấp lớp cụ thể cho một khóa học AP cụ thể, nhưng một số khóa học được khuyến nghị trước những khóa học khác.

Hãy truy cập các trang khóa học bên dưới để xem lại bất kỳ điều kiện tiên quyết nào được đề xuất, đó là những khóa học khác mà bạn nên cân nhắc tham gia trước khi đăng ký một khóa học AP cụ thể. Trường của bạn cũng có thể có những yêu cầu riêng, vì vậy hãy kiểm tra với cố vấn trường của bạn để xác nhận các khóa học AP phù hợp với bạn.

Lớp 9 & 10

Lớp 11

Lớp 12

Bước tiếp theo

Sắp xếp thời gian với cố vấn trường học của bạn để tìm hiểu những khóa học AP nào có sẵn tại trường của bạn và thảo luận về cách chọn những khóa học phù hợp nhất với bạn.

Xem lại mô tả khóa học và bài kiểm tra của các khóa học AP có sẵn cho bạn.

Nếu bạn đã thi SAT®, PSAT/NMSQT®, PSAT™ 10 hoặc PSAT™ 8/9, báo cáo điểm số của bạn sẽ bao gồm thông tin về các khóa học AP mà bạn có thể thành công. Tìm hiểu thêm về AP Tiềm năng™ và cách xem đề xuất khóa học được cá nhân hóa của bạn.

Đọc về sức mạnh của việc tham gia một khóa học AP.

    Nhận tư vấn 1-1

    CÙNG CHUYÊN GIA