Tranh biện tiếng Anh

Lớp học Tranh biện trẻ em

tranh bien tre em
 • Tranh biện là quá trình tư duy và biểu đạt tư duy từ thu thập, phân tích xử lý thông tin đến xây dựng, hệ thống sắp xếp các lập luận để ra quyết định.
 • Tranh biện giúp Giải quyết vấn đề, bằng cách chỉ ra những Xung đột/ Mâu thuẫn giữa các luận điểm (Crashes) do người học sử dụng Tư duy phản biện  để phản đối trực tiếp trên luận điểm của đối phương. Tranh biện còn nhằm Thuyết phục chính bản thân mình, hoặc người khác rằng lựa chọn nào là tốt hơn, đặt trong những bối cảnh và điều kiện cụ thể.
 1. Giúp trẻ rèn luyện kỹ năng lắng nghe và kỹ năng trả lời đúng vào các câu hỏi của người khác.
 2. Giúp trẻ phát triển khả năng nói và diễn đạt trước đám đông hiệu quả, giúp trẻ xây dựng sự tự tin.
 3. Giúp trẻ phát triển khả năng viết tốt hơn rất nhiều, giúp trẻ hình thành quan điểm rõ ràng hơn, tư duy mạch lạc hơn, cấu trúc câu chặt chẽ hơn.
 4. Giúp trẻ tăng điểm các môn học ở trường cao hơn 20% so với các học sinh khác.
 5. Giúp trẻ phát triển khả năng nghiên cứu. Vì nghiên cứu tài liệu là một phần không thể thiếu của tranh biện, đặc biệt là với các chủ đề trẻ chưa biết nhiều trước đó.
 6. Giúp trẻ được mở rộng tầm mắt ra những chân trời mới, và bắt đầu khám phá thế giới xung quanh, phát huy trí tò mò luôn đặt ra rất nhiều những câu hỏi.
 7. Giúp trẻ biết nhìn mọi việc từ góc nhìn cuộc sống thực để từ đó có thể giúp chúng có sự chuẩn bị tốt khi lớn lên.
 8. Giúp trẻ hình thành quan điểm rõ ràng, chia sẻ những suy nghĩ và cá tính riêng của chúng.
 • Why I love my mom and dad
 • Which came first: the chicken or the egg?
 • McDonald’s is better than KFC
 • How do animals talk to each other
 • Kids should have cell phones.
 • Kids, not adults, should decide how much screen time to have each day.
 • Mosquitoes are the most annoying of all bugs.
 • Riding a bike is not that easy.
 • Why the sky is blue
 • How water is so important
 • Why are eyes different colors
 • Why do the leaves on trees change color in the fall
 • If I were a character in a book, I would be…
 • Secrets my mom does all day when I’m not around
 • My favorite thing about summer
 • Kids’ clothing should always be designed by kids.
 • Kids should have TVs in their bedrooms.
 • Playing video games is a good hobby for kids.
 • Dinosaurs really did exist and go extinct.
 • The world is round.
 • 100% of our teachers are graduates from top universities in the UK, USA and Canada. Our study programs cover a diverse range of familiar topics, suitable forstudents of all ages.
 • Allow kids to develop comprehensive English language skills on all four skills: listening, speaking, reading andwriting. Strengthen skills in listening comprehension, coherent thinking and writing skills with clear sentence structure, establishing independent opinions and view-points. Enhance speaking skills and confidence while communicating in public, which is useful for building asolid foundation for self-development in the future.
 • Increase grades in school by 20% compared to otherstudents, based on their researching skills
 • Form logical, critical thinking, and information analysis skills while helping children learn and approach problems more proactively, creating a deeper interestin learning