Hiểu về hệ thống tính điểm SAT

Hiểu về hệ thống tính điểm SAT

Lý do cho hệ thống tính điểm SAT mới

Sự hiểu biết về hệ thống tính điểm SAT 2016 bắt đầu bằng việc đánh giá lý do về sự giới thiệu của College Board về một bộ tiêu chí đánh giá mới. Các khảo sát của các cơ quan tuyển sinh đại học chỉ ra rằng SAT trước năm 2016 không cung cấp đủ thông tin cần thiết về các ứng viên. Bài thi SAT từ giữa năm 2005 đến đầu năm 2016 chỉ dành cho phần đọc hiểu, viết và toán. Các nhân viên tuyển sinh phàn nàn rằng những điểm số này không đủ chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của thí sinh, và cũng không hỗ trợ được các trường đại học trong việc sàng lọc sinh viên theo chuyên ngành mong muốn. Cạnh tranh với bài thi ACT, bài kiểm tra trình độ đại học khác, chắc chắn cũng là một động cơ đằng sau những thay đổi đối với SAT. Với phần khoa học, ACT được đánh giá rộng hơn so với SAT cũ, vốn không đánh giá được kiến thức hay kĩ năng về khoa học. Những lời chỉ trích phổ biến về SAT có lẽ là lực lượng quan trọng nhất đằng sau sự thay đổi trong bài thi. Sự sửa đổi về SAT, bao gồm cả cách đánh giá bài thi, là những phản hồi của College Board đối với những ai phê bình về SAT cũ còn nhiều hạn chế, kiểm tra những kỹ năng ít liên quan đến bậc sau trung học, và ưu tiên học sinh có nền tảng dồi dào hơn.

Lợi thế của Test Scores và Subscores

Hệ thống tính điểm SAT 2016 là một cải tiến ở chỗ nó cung cấp lượng thông tin lớn hơn nhiều cho cả học sinh và trường đại học. Điểm thành phần của Evidence-Based Reading và Writing và Toán được bổ sung bằng Test scores và Subscores đánh giá các kỹ năng cụ thể trong phạm vi rộng lớn này. Học sinh nhận được điểm bài thi cho từng phần Đọc, Viết và Ngôn ngữ và Toán. Bao gồm trong bài kiểm tra Viết và Ngôn ngữ là 2 điểm subscores cho Expression of Ideas và Standard English Conventions nhằm thể hiện khả năng của học sinh về mặt viết và kiến thức về tiếng Anh học thuật chuẩn. Điểm subscores của phần Command of Evidence và Words in Context liên quan tới câu hỏi trên cả hai phần thi Đọc Viết và bài kiểm tra Ngôn ngữ. Các điểm subscores này cho thấy khả năng và tiềm năng của học sinh trong các lĩnh vực suy luận, giải thích và sử dụng chứng cứ cũng như lựa chọn từ ngữ và ý nghĩa về mặt nghệ thuật hùng biện. SAT 2016 sử dụng điểm subscores để đánh giá các kỹ năng cụ thể trên bài thi Toán, bao gồm kiến thức về đại số, giải các bài toán và phân tích dữ liệu và làm quen với toán nâng cao (ba điểm subscores này là Heart of Algebra, Problem Solving và Data Analysis và Passport to Advanced Math). 

Lợi thế của Cross-Test Scores và Essay Scores

Hệ thống tính điểm SAT mới cũng bao gồm Cross-Test Scores, truyền đạt thông tin về khả năng phân tích của học sinh trong một số ngành. Các điểm Cross-Test này là phân tích về lịch sử/nghiên cứu xã hội và phân tích trong khoa học. Như thuật ngữ này mang ý, điểm Cross-Test được xây dựng từ các câu hỏi trong cả ba bài thi SAT. Kiến thức cụ thể chuyên môn là không bắt buộc; trọng tâm là phân tích thông tin được đưa ra với các câu hỏi của SAT. Bài luận SAT có hệ thống tính điểm riêng. Hai người chấm điểm độc lập đọc từng bài luận và đưa ra điểm cho phần đọc, viết, và phân tích. Điểm bài luận là tổng đánh giá của mỗi người chấm và việc sử dụng hai người chấm điểm được cho là để kiểm soát sự thiên vị của người chấm. Điểm bài luận không phụ thuộc vào thành tích của học sinh trong các phần thi khác của SAT. 

Bằng chứng hỗ trợ cho những thay đổi trong việc thực hành chấm điểm

Một trong những sự thay đổi quan trọng nhất về điểm đối với SAT 2016 là việc ngừng hình phạt về việc đoán câu trả lời. SAT cũ bị trừ điểm cho các câu trả lời không chính xác, và nghiên cứu cho thấy việc thực hiện điều này không khuyến khích nhiều người làm bài kiểm tra sử dụng logic và quá trình loại bỏ để đưa ra các lựa chọn trả lời hợp lý nhất. Sự phát triển các kỹ năng lý luận là một mục tiêu giáo dục đáng giá và việc chuyển sang một hệ thống tính điểm dựa trên câu trả lời đúng giúp học sinh có động lực để có được những kỹ năng này và nỗ lực hết mình trong khi làm bài kiểm tra. Một thay đổi lớn khác liên quan đến số lượng lựa chọn câu trả lời đúng. SAT gần đây đã ngừng đưa ra năm sự lựa chọn cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm, trong khi SAT mới chỉ đưa ra bốn câu trả lời. Nghiên cứu của College Board chỉ ra rằng giá trị đánh giá của sự lựa chọn câu trả lời thứ năm là tốt nhất và cũng phản tác dụng nhất. Điểm số nâng cao được cung cấp bởi SAT mới phù hợp với quan điểm ngày càng có ảnh hưởng giữa các nhà nghiên cứu giáo dục. Quan điểm này cho rằng sự phát triển xóa mù chữ cũng giống như việc tiếp thu từ vựng theo chủ đề cụ thể như với nguyên tắc tư tưởng và sư phạm này. Ý tưởng là để thúc đẩy sự hiểu biết cơ bản về từ vựng của nhiều lĩnh vực chủ đề khác nhau, giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho chương trình  sau trung học trong tất cả các lĩnh vực. Các khảo sát đã chỉ ra rằng các giáo sư đại học coi kiến thức nâng cao về thuật ngữ cấp độ giới thiệu có liên quan chặt chẽ với thành công trong các khóa học đại học.

Bình luận và đặt câu hỏi của bạn để AS giải đáp nhé !
Call Now ButtonHotline tư vấn 1-1