Bạn muốn đi du học bậc đại học ở Mỹ?

Bạn muốn đi du học bậc đại học ở Mỹ?

Để du học, có rất nhiều quy trình khác nhau mà bạn cần phải hiểu và điều hướng khi đăng ký vào các trường đại học ở Hoa Kỳ. Dưới đây là bảng phân tích về ba khía cạnh quan trọng nhất: tuyển sinh, hỗ trợ tài chính và thị thực.

Tuyển sinh

Hầu hết các trường đại học ở Mỹ yêu cầu ứng viên nước ngoài phải làm bài kiểm tra tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, chẳng hạn như Bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ (TOEFL) hoặc Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS) và Bài kiểm tra Năng lực Học thuật (SAT) dành cho sinh viên đại học hoặc Bài kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp (GRE) dành cho sinh viên sau đại học.

Bạn nên đặt mục tiêu hoàn thành các kỳ thi này một năm trước khi bạn vào đại học, thường là vào tháng Tám.

Thời hạn nộp đơn cho các đợt nộp sớm ở các trường đại học thường là 10 tháng trước khi khóa học bắt đầu: giữa tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Nếu bạn được chấp nhận bởi một quyết định sớm, bạn có ràng buộc về mặt pháp lý để theo học tại trường đó, vì vậy bạn chỉ nên nộp đơn xin quyết định sớm cho một trường đại học mà bạn chắc chắn rằng bạn muốn theo học.

Đối với tất cả các trường đại học khác, thời hạn nộp đơn thường là vào tháng Giêng – bảy tháng trước khi bạn dự định bắt đầu vào đại học – mặc dù hạn chót mới nhất là vào tháng Ba.

Đơn đăng ký của bạn hầu như luôn yêu cầu lệ phí nộp đơn (trung bình $ 41), đơn đăng ký, bài luận cá nhân, thư giới thiệu, bảng điểm thành tích học tập, kết quả SAT và báo cáo tài chính.

Common Application – một ứng dụng nộp đơn tập trung cho hơn 800 trường đại học Hoa Kỳ – sẽ mở nhận hồ sơ vào ngày 1 tháng 8. Bạn nên thu hẹp lựa chọn trường đại học của mình vào thời điểm nộp đơn đăng ký, vì vậy toàn bộ quá trình sẽ mất khoảng 18 tháng.

Hỗ trợ tài chính 

Các trường đại học Mỹ cung cấp hai loại tài trợ: hỗ trợ tài chính (được kiểm tra theo nhu cầu) và học bổng (dành cho học sinh xuất sắc). Phần lớn nguồn tài trợ này được dành cho sinh viên trong nước và rất cạnh tranh khắt khe đối với sinh viên quốc tế.

Tuy nhiên, sinh viên quốc tế thường được tài trợ học phí năm học đầu tiên tại trường đại học. Tài trợ hiếm khi bao gồm toàn bộ chi phí học phí và có thể buộc sinh viên phải làm việc cho trường đại học như một phần của thỏa thuận tài trợ.

Đối với học bổng dựa trên thành tích, điểm số cấp ba hoặc điểm số đại học và kết quả kiểm tra của bạn cần phải cao hơn đáng kể so với mức trung bình. Hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu sẽ tính đến khả năng chi trả học phí của bạn và gia đình bạn.

Một số trường đại học cung cấp học bổng toàn phần dựa trên nhu cầu bao gồm bất kỳ chi phí học phí nào mà gia đình bạn không thể chi trả một cách rõ ràng và chỉ xem xét nhu cầu tài chính sau khi bạn đã được chấp nhận, thay vì xem xét chi tiết đơn đăng ký của bạn. Các trường đại học này bao gồm Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Harvard, Đại học Princeton, Đại học Yale, Đại học Dartmouth và Đại học Amherst.

Đơn xin hỗ trợ tài chính thường yêu cầu Mẫu Hồ sơ Dịch vụ Học bổng Đại học (CSS) và / hoặc các tài liệu khác để đánh giá nhu cầu tài chính của bạn. Điều này khác nhau giữa các trường đại học, vì vậy bạn cần kiểm tra với các trường đại học cụ thể mà bạn đang đăng ký.

Một số học bổng đại học được chỉ định cho những người có phẩm chất cá nhân cụ thể, chẳng hạn như quốc gia xuất xứ, dân tộc, đức tin, giới tính, sở thích học tập và tài năng.

Công cụ tìm kiếm hỗ trợ tài chính của Education USA có thể giúp bạn tìm kiếm các cơ hội tài trợ phù hợp.

Thị thực 

Có ba loại thị thực cho sinh viên quốc tế tại Mỹ: F1 cho các nghiên cứu học thuật; J1 dành cho đào tạo thực hành không có sẵn ở nước bạn; và M1 để học nghề.

Nếu bạn đăng ký một văn bằng học thuật hoặc khóa học tiếng Anh, bạn có thể được cấp visa F1 – loại visa phổ biến nhất dành cho sinh viên quốc tế. Với các trường hợp ngoại lệ, bạn sẽ có nghĩa vụ trở về nước trong vòng 60 ngày sau khi hoàn thành chương trình học. Bạn sẽ phải trả lệ phí xin thị thực và phải được chấp nhận tại một trường đại học Hoa Kỳ khi bạn làm đơn.

Thị thực chỉ có giá trị để học tại trường đại học cụ thể đó, vì vậy, mặc dù có thể chuyển tiếp sang trường đại học khác, nhưng có nhiều mẫu đơn cần điền và các bước bạn sẽ phải thực hiện. Bạn sẽ có một cuộc phỏng vấn xin thị thực và sẽ được yêu cầu chứng minh rằng bạn có đủ tài chính để hỗ trợ việc lưu trú của mình và rằng bạn có mối quan hệ chặt chẽ với đất nước của mình thông qua các mối quan hệ gia đình, tài sản, tài khoản ngân hàng hoặc một số phương tiện khác. Thị thực cho phép bạn làm việc tại Hoa Kỳ trong quá trình học của bạn.

Nếu bạn muốn ở lại Hoa Kỳ trong tối đa 12 tháng sau khi học, Chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT) cho phép sinh viên quốc tế có thị thực F1 làm như vậy nếu họ kiếm được việc làm trong lĩnh vực học tập của mình. Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học có thể gia hạn OPT thêm 17 tháng và chỉ ở lại hơn hai năm để làm việc trong các lĩnh vực này. Bạn phải đăng ký OPT trước khi hoàn thành chương trình học của mình.

Thị thực J1 áp dụng cho các chương trình và dự án chuyên môn cung cấp đào tạo mà bạn không thể có được ở nước sở tại của mình, ví dụ: chương trình thực tập sinh kinh doanh, chương trình thực tập và chương trình bác sĩ. Một số chương trình này liên quan đến việc học đại học, nhưng nhiều chương trình chỉ dành cho đào tạo thực hành. Phần lớn, bạn sẽ không nộp đơn xin thị thực này để học tập tại Hoa Kỳ trừ khi có một số thỏa thuận với một nhà tuyển dụng dự định, hoặc giữa chính phủ của bạn và một dự án ở Hoa Kỳ.

Thị thực M1 dành cho học nghề và sinh viên không thể làm việc trong thời gian thị thực, mặc dù họ có thể thực hiện khóa đào tạo thực tế hoặc làm việc bán thời gian liên quan đến ngành học của họ. Thị thực này chỉ dành cho sinh viên tại một trường thương mại hoặc kỹ thuật được công nhận, vì vậy bạn sẽ biết rằng bạn đủ điều kiện cho tình trạng này nếu bạn đăng ký vào các học viện này. 

Tham gia ngay Hội thảo Du học : Nghệ thuật săn học bổng du học Mỹ từ 2-5 tỷ đồng các trường Đại học top đầu 

Bình luận và đặt câu hỏi của bạn để AS giải đáp nhé !
Call Now ButtonHotline tư vấn xin học bổng